Tilstandsrapport

Her i Spanien er det kun påkrævet ved salg at der foreligger et energicertifikat på boligen som i Danmark. Forholdet for køber og sælger ændres ikke i Spanien i forhold til ansvar såfremt der foreligger en tilstandsrapport eller huseftersyn, som det gør i Danmark, hvor der efterfølgende kan tegnes en 10 års ejerskifteforsikring. Brugte boliger sælges som beset og såfremt køber ikke er byggesagkyndig, kan der måske være fejl og mangler på boligen, der fremadrettet kan være bekostelige.

For at minimere risici for fremtidige udgifter tilbyder jeg at udføre en uvildig gennemgang af boligen inden salg/køb. Dette kan give en større klarhed over tilstanden på boligen for både køber og sælger.

En gennemgang af boligen beskriver boligens tilstand og afdækker synlige skader, der skal skabe et realistisk billede for både sælger og køber og bidrage til en handel uden skuffede forventninger. Både køber og sælger har klarhed over hvad der skal overdrages.

Gennemgangen afdækker de synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Endvidere afdækkes tegn på skader eller fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der vil kunne udvikles en skade.

– Tilstandsrapport på stort bolig i La Riviera

Et dansk par var i proces med ejendomsmægler om køb af et skønt ældre hus, hvor de som ikke byggekyndige ønskede tekniske øjne på huset inden deres underskrift på købet.

Der blev udført en udførlig rapport med billeder og beskrivelser af mindre og større byggetekniske problemstillinger, samt lavet overslag på udbedring af disse.

Det blev synliggjort både for køber og sælger hvordan tilstanden var på boligen og hvilke udgifter samt nødvendigheder i udbedringerne der var at forholde sig til.

Rapporten var til stor gavn for både sælger og køber, men desværre viste det sig at der ikke blev handlet i denne sag, men efterfølgende kan sælger vurdere om han bør udbedre det synliggjorte inden næste kunde byder sig.