Byggetilsyn

Det er en stor beslutning at skulle bygge/renovere din drømmebolig eller større boligprojekt i et andet land, hvor du ikke selv kan være tilstede under hele processen – en proces hvor mange ting kan gå galt.

Det kan det ofte være nødvendigt for investorer at have lokal tilstedeværelse for at sikre den ønskede kvalitet og overholdelse af aftaler.

Som bygningskonstruktør med mange års erfaring i byggebranchen, kan jeg tilbyde dig projektledelse/tilsyn/kvalitetssikring og derved være dine ”øjne” på byggeprojektet, så eventuelle fejl undgås, og byggeriet bliver den kvalitet du forventer.

Løbende vil vi have dialog om de udførte opgaver og få afstemt dine forventninger med de udførende håndværkere.

Efter en dialog og gennemgang med dig om projektet, vil jeg give mit uforpligtende bud på opgavens omfang og aftale nærmere med dig efterfølgende hvad som er dit ønske.

Byggetilsyn – for bygherrer bosat udenfor Spanien  

Flere og flere Skandinavere og andre nationaliteter køber eller renoverer fast ejendom i Spanien, mens de eksempelvis stadig bor i hjemlandet. Det giver udfordringer i forhold til at holde øje med forløbet, hvilket jeg har erfaringen i at løse på den bedst mulige måde.   ­Tryghed for dig som bygherre, hvor jeg er din uafhængige og uvildige mand i byggeprocessen. Derved kommer der danske øjne på arbejdet, som set hjemmefra ofte kan virke både uoverskueligt og forbundet med en række risici.   Dette er en af mine faste typer af opgaver, som jeg løser for blandt andet danske ejere af huse og lejligheder på Solkysten – tilsyn af arbejde udført af lokale håndværkere. Derved skabes en sikkerhed for dig som bygherre, hvis du ikke selv har mulighed for at detailstyre dit byggeri eller renovering.   Det stiller krav til ikke kun egen faglighed, men også kendskab til måden, hvor på der arbejdes i Spanien :   ­Byggeteknisk er der ikke den store forskel, når man sammenligner Spanien med Danmark. Det er der omvendt, når man ser på, hvordan håndværkerne griber tingene an.