Velkommen

En byggeproces, både nybyg og en renovering af eksisterende, er omfattet af mange afhængige opgaver, som i sidste ende skal blive til den bolig du ønsker og i den forventede kvalitet. Derfor er det til tider nødvendigt at søge professionel hjælp hos personer med dybdegående indsigt i disse processer.

Som kunde har du brug for tryghed i forhold til at dit bygge- eller renoveringsprojekt bliver af den aftalte kvalitet og pris, samt at det færdiggøres til den aftalte tid, uden at du nødvendigvis har mulighed for konstant at være til stede i Spanien.

Efter over 20 års erfaring fra den danske byggebranche, og 5 år fra den spanske, har jeg specialiseret mig i at give jer, som kommende boligejere og ny-/om-byggere på solkysten, mulighed for et kvalificeret og uvildigt byggetilsyn af jeres kommende boliger, altså være jeres “øjne” som bygherre.

Hvis du står foran et køb/salg af en bolig, hvor du er usikker på om der eventuelt kan være fejl og mangler ved boligen, tilbyder jeg også at udfærdige en tilstandsrapport af boligen.

– Bygherrens mand på projekt i Marbella

En af de opgaver hvor jeg har oplevet forskellen, har været på et stort byggeprojekt i Marbella :

­Her har det ofte været en positiv overraskelse for de lokale håndværkere, at jeg hele tiden har fulgt op på, om kvaliteten af arbejdet har været i orden. Eksempelvis midt i byggeprocessen, hvor vi sammen har tjekket op på selve processen og sammen fundet løsninger, som tilfredsstiller begge parter. Til tider har der også været dialog om løsning af komplicerede opgaver.

Dansk tilsyn tilsat lokalkendskab gør at nybyggeri eller renoveringer på mange måder kan udføres ligesom i Danmark :

­For danskere bosat i Danmark kan nybyggeri eller større renoveringer i Spanien, synes både langt væk og uoverskueligt. Min opgave er at sørge for, at der i denne sammenhæng ikke er nogen forskel på Malaga eller Maribo. Med mit tilsyn overføres danske kvalitetsnormer til spanske byggerier, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser – og at du som bygherre kan sove roligt om natten og får det, som du forventer.

Byggetilsyn

Det er en stor beslutning at skulle bygge/renovere din drømmebolig eller større boligprojekt i et andet land, hvor du ikke selv kan være tilstede under hele processen – en proces hvor mange ting kan gå galt.

Det kan det ofte være nødvendigt for investorer at have lokal tilstedeværelse for at sikre den ønskede kvalitet og overholdelse af aftaler.

Som bygningskonstruktør med mange års erfaring i byggebranchen, kan jeg tilbyde dig projektledelse/tilsyn/kvalitetssikring og derved være dine ”øjne” på byggeprojektet, så eventuelle fejl undgås, og byggeriet bliver den kvalitet du forventer.

Løbende vil vi have dialog om de udførte opgaver og få afstemt dine forventninger med de udførende håndværkere.

Efter en dialog og gennemgang med dig om projektet, vil jeg give mit uforpligtende bud på opgavens omfang og aftale nærmere med dig efterfølgende hvad som er dit ønske.

Byggetilsyn – for bygherrer bosat udenfor Spanien  

Flere og flere Skandinavere og andre nationaliteter køber eller renoverer fast ejendom i Spanien, mens de eksempelvis stadig bor i hjemlandet. Det giver udfordringer i forhold til at holde øje med forløbet, hvilket jeg har erfaringen i at løse på den bedst mulige måde.   ­Tryghed for dig som bygherre, hvor jeg er din uafhængige og uvildige mand i byggeprocessen. Derved kommer der danske øjne på arbejdet, som set hjemmefra ofte kan virke både uoverskueligt og forbundet med en række risici.   Dette er en af mine faste typer af opgaver, som jeg løser for blandt andet danske ejere af huse og lejligheder på Solkysten – tilsyn af arbejde udført af lokale håndværkere. Derved skabes en sikkerhed for dig som bygherre, hvis du ikke selv har mulighed for at detailstyre dit byggeri eller renovering.   Det stiller krav til ikke kun egen faglighed, men også kendskab til måden, hvor på der arbejdes i Spanien :   ­Byggeteknisk er der ikke den store forskel, når man sammenligner Spanien med Danmark. Det er der omvendt, når man ser på, hvordan håndværkerne griber tingene an.

Tilstandsrapport

Her i Spanien er det kun påkrævet ved salg at der foreligger et energicertifikat på boligen som i Danmark. Forholdet for køber og sælger ændres ikke i Spanien i forhold til ansvar såfremt der foreligger en tilstandsrapport eller huseftersyn, som det gør i Danmark, hvor der efterfølgende kan tegnes en 10 års ejerskifteforsikring. Brugte boliger sælges som beset og såfremt køber ikke er byggesagkyndig, kan der måske være fejl og mangler på boligen, der fremadrettet kan være bekostelige.

For at minimere risici for fremtidige udgifter tilbyder jeg at udføre en uvildig gennemgang af boligen inden salg/køb. Dette kan give en større klarhed over tilstanden på boligen for både køber og sælger.

En gennemgang af boligen beskriver boligens tilstand og afdækker synlige skader, der skal skabe et realistisk billede for både sælger og køber og bidrage til en handel uden skuffede forventninger. Både køber og sælger har klarhed over hvad der skal overdrages.

Gennemgangen afdækker de synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Endvidere afdækkes tegn på skader eller fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der vil kunne udvikles en skade.

– Tilstandsrapport på stort bolig i La Riviera

Et dansk par var i proces med ejendomsmægler om køb af et skønt ældre hus, hvor de som ikke byggekyndige ønskede tekniske øjne på huset inden deres underskrift på købet.

Der blev udført en udførlig rapport med billeder og beskrivelser af mindre og større byggetekniske problemstillinger, samt lavet overslag på udbedring af disse.

Det blev synliggjort både for køber og sælger hvordan tilstanden var på boligen og hvilke udgifter samt nødvendigheder i udbedringerne der var at forholde sig til.

Rapporten var til stor gavn for både sælger og køber, men desværre viste det sig at der ikke blev handlet i denne sag, men efterfølgende kan sælger vurdere om han bør udbedre det synliggjorte inden næste kunde byder sig.

Kvalitetssikring

Såfremt du investerer i et større boligprojekt, eventuelt ved opkøb af tidligere ufærdiggjorte boligprojekter, dette værende sig lejlighedskomplekser eller områder med fritliggende huse, vil jeg kunne være behjælpelig med at sikre den højest mulige kvalitet på det endelige projekt ved en uvildig systematisk gennemgang og opfølgning af de udførte arbejder, samt være en samarbejdspartner i løsning af de “bump på vejen” der måtte komme.

Tøv ikke med at kontakte mig – en snak om et projekt koster ikke noget.

– Kvalitetssikring for dansk invester i La Cala de Mijas

Et dansk investeringsfirma investerede i 122 lejligheder ud af 140 opførte og søgte en person som kunne være deres mand på projektet – en som kunne højne kvaliteten på de udførte arbejder.

Jeg blev kontaktet og vi fik i starten en snak om opgavens omfang og hvad de specifikt ønskede at jeg skulle stå for – at være deres øjne på projektet. Da projektet først gik i gang blev min opgave intensiveret med flere ugentlige møder og gennemgange af de udførte jobs, samt krav til de efterfølgende arbejder. Desuden blev jeg involveret i løsningen af diverse løbende problemstillinger af teknisk art.

Efter renoveringen var tilendebragt har kunden udtalt at der bestemt har været ydet det af mig ønskede og de vil anbefale mig til andre, som står i samme situation som de gjorde.


Om


Dansk bygningskonstruktør

Som bygningskonstruktør, med over 20 års erfaring fra den danske byggebranche, og 7 år fra den spanske, kan jeg være behjælpelig med en bred vifte af forskellige opgaver indenfor byggeri, fra mindre håndværksmæssige ændringer til konsulentarbejde i forbindelse med opførsel af dit drømmehus eller ved køb/salg af din bolig på solkysten.
Kontakt mig uforpligtende hvis du har brug for hjælp til mindre eller større opgaver.
Jeg arbejder på Solkysten i Spanien fra Malaga til Marbella.

Samarbejdspartnere

Et godt netværk er alt afgørende. Derfor har jeg opbygget samarbejder med blandt andet spanske arkitekter og entreprenører, hvilket kommer dig som kunde til gode.
Når man som jeg er et lille firma, er der et naturligt behov for at indgå alliancer. Ikke kun for at gøre mig selv stærkere, men også for at kunne tilbyde optimal rådgivning og service til dig som kunde. Samarbejdspartnere supplerer mig i mit daglige virke.

Hjælp til og af arkitekter

Jeg har indgået et fast samarbejde med et spansk arkitektfirma :
Jeg kan først og fremmest hjælpe dem med input om, hvordan byggeri, renovering eller ombygning, praktisk skal udføres. Det for at gøre tegninger så praktisk anvendelige som muligt, inden at selve arbejdet går i gang.
Derved kan jeg ad den vej sikre at mine kunder får udført arkitektarbejde af høj kvalitet :
Specielt ved større renoveringer og andre store bygningsarbejder kan det være afgørende, at der ligger gode arkitekttegninger til grund. Ellers er risikoen ikke kun, at meget af arbejdet skal starte forfra. Ofte vil der først skulle ske nedrivning af det, som allerede er bygget op – hvorefter det er tilbage til tegnebrættet.
Alt sammen ikke en økonomisk fordel.

Spansk entreprenør

Ved indgåelse af samarbejde med en spansk entreprenør tilføres den nødvendige og mangeårige viden om den spanske byggeindustri, således at alle regler også bliver overholdt.